Monday, 12 September 2011

Darshan From Sri Vrindavan Dhaam - September 12, 2011

Sri Sri Radha Shyamsunder, Lalita Devi and Vishakha Devi

Sri Sri Krishna Balarama

Sri Sri Gaura Nitai

No comments:

Post a Comment