photo
[Bhaktivedanta Manor, UK]
 
[Sri Sri Radha Gopinath, ISKCON Chowpatty]
 
[Sri Sri Sita, Ram, Laxman, Hanuman; ISKCON Juhu]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Sri Sri Radha Madan Gopal, ISKCON Nasik]
 
 
[Sri Sri Radha Shyamsunder, ISKCON Vrindavan]